Skip to Store Area:

U bent momenteel op:

Algemene Voorwaarden en Informatie

Prijzen

Alle genoemde prijzen op deze website zijn inclusief BTW. Type- en invoerfouten voorbehouden. Wij zullen echter zonder overleg met u geen ander bedrag factureren dan op uw email-bevestiging vermeld staat. Wij factureren de prijs die op het moment van uw bestelling actueel is. Aan het feit dat u op een eerder tijdstip een lagere prijs heeft gezien, kunt u geen rechten ontlenen.

Acties

Voor alle Acties geldt = zolang de voorraad strekt.

Tot standkoming van de overeenkomst

Zodra u uw bestelling heeft gedaan wordt deze door ons in dank aanvaard en verwerkt. Bestellingen die op werkdagen voor 15.00 uur bij ons binnen zijn, worden in principe dezelfde dag verzonden. Wij behouden ons echter het recht voor om uw bestelling niet direct uit te voeren of te weigeren op grond van bijvoorbeeld de hoogte van het totaalbedrag van uw bestelling, openstaande facturen of uw betalingsgedrag in het verleden. Uiteraard nemen wij dan direct contact met u op (uiterlijk binnen 2 werkdagen). Als u in het verleden niet of te laat aan uw betalingsverplichting heeft voldaan zullen wij uw bestelling met  betaalwijze "eenmalige machtiging", "doorlopende machtiging" of "op rekening" niet aanvaarden. Wij zullen u dan per e-mail of per telefoon verzoeken om uw bestelling opnieuw te doen en dan te kiezen voor online betalen met Ideal of betaling onder rembours. Ook als u onder een andere naam of adres bestelt en wij hebben gegronde reden om aan te nemen dat het om dezelfde persoon gaat hebben wij het recht uw bestelling te weigeren.

Verzendingen

Verzend- / behandelkosten

Onder verzend- of behandelkosten wordt verstaan, alle leveradressen in België en Nederland, en bedragen per bestelling  € 6,75.

De verzendingskosten voor overige landen zijn afhankelijk van het land van aflevering. Hiervoor dient u contact met ons op te nemen.

Levering in België

Voor levering in België neemt De Post cq. Taxipost de levering van uw bestelling voor haar rekening. Voor zover mogelijk, wordt uw bestelling in één pakket bezorgd. Indien zulks niet mogelijk is, omwille van het volume of wegens voorraadbeperkingen, ontvangt u de bestelling in een zogenaamde “deelzending(en)”. In dit geval worden u geen extra verzend- en behandelkosten aangerekend. 

Levering in Nederland

Voor leveringen in Nederland neemt de Paardenverzorger.nl uw bestelling over en wordt bezorgd door TNT post. Voor het overige gelden dezelfde condities als in België..

Levertermijn

De daadwerkelijke levertermijn van het merendeel van alle online geplaatste bestellingen hangt nauw samen met de voorraadindicatie. Algemeen, en indien voorradig, geldt een levertermijn van drie (3) werkdagen in België en Nederland, na betalingsontvangst.  Indien niet voorradig geldt een levertermijn van tien (10) werkdagen, onder voorbehoud van uitzonderingen. Genoemde levertermijn kan verlengen rond feestdagen, zoals kerst en pasen. Voor levering op de Waddeneilanden moet met minimaal één extra werkdag rekening worden gehouden. Levertermijnen voor overige landen variëren. Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen..

Nalevering

Indien wij een product dat op deze website staat na moeten leveren, berekenen wij uiteraard geen extra verzendkosten. Voor nalevering van producten die wij op uw verzoek bij één van onze leveranciers bestellen, berekenen wij de kosten voor standaardverzending. Aan toezeggingen met betrekking tot de termijn waarop wij een product denken te kunnen leveren, kunnen geen rechten worden ontleend.

Afleveradres

Als afleveradres hanteren wij het adres waarop wij u onze laatste catalogus, folder of aanbieding hebben toegestuurd. Als u uw bestelling op een ander adres geleverd wilt hebben, kan dat natuurlijk. U dient dit dan wel bij uw bestelling te vermelden.

Retourneren

Algemeen

Redenen om uw product/bestelling terug te sturen:
- u heeft zich vergist of u bent ontevreden (tevredenheids garantie)
- levering van een defect of verkeerd product
- productschade opgelopen tijdens transport
In dit geval is er sprake van een retourzending. Hierna volgt een korte omschrijving hoe u tewerk moet gaan voor het terugsturen van de door ons geleverd(e) product(en).

Opgelet! Uw retourzending moet gefrankeerd zijn. Ongefrankeerde zendingen worden geweigerd. Vermeld steeds uw bank- of gironummer wanneer u de zending terugstuurt. Dit versnelt de terugbetaling van de door u gemaakte verzendingskosten, indien van toepassing. Meer info over de ontvankelijkheid van uw retourzending, volgt hierna.

Retourprocedure

1.  neem contact met ons op via e-mail (info@depaardenverzorger.nl) of bel ons onder nummer 06-22646673.
2.  voeg steeds een kopie van uw factuur bij de retourzending
3.  een duidelijke omschrijving van uw klacht/probleem
4.  de retourzending bevat het totale product
5.  een stevige verpakking van uw retourzending
6.  uw contactgegevens (e-mailadres en/of telefoonnummer)
7.  uw terugzending voldoende gefrankeerd is

Retourkosten

De kosten voor het terugsturen van een product zijn voor rekening van de klant, behalve wanneer - het ontvangen artikel kapot is of het verkeerde product geleverd is.

Tevredenheidsgarantie / Afkoelingsperiode

Klanttevredenheid staat hoog in het vaandel bij De Paardenverzorger. Wij willen dat u tevreden bent met uw aankoop. Wij hebben er dan ook alle begrip voor dat u zich heeft vergist bij de keuze van uw aankoop of dat u misschien ontevreden bent over de wijze waarop de bestelling is verlopen. In zulke gevallen, heeft u de gelegenheid om binnen zeven (7) dagen uw aankoop terug te sturen naar De Paardenverzorger ( zie gegevens boven). Hierbij dient u de volgende punten nauwlettend in acht te nemen:
- het product moet compleet zijn
- teruggestuurd in de oorspronkelijke en onbeschadigde verpakking
Beschadigde en/of gebruikte producten worden niet terugbetaald. De kosten en het risico voor het terugsturen van aankopen zijn voor rekening van de klant. Deze afkoelingsperiode van zeven (7) dagen geldt uitsluitend voor consumenten.

Producten die niet voor terugbetaling in aanmerking komen:
- geopende verbruiksartikelen
- beschadigde artikelen, te wijten aan het ondeugdelijk gebruik cq. hanteren van  klant
- incomplete artikelen

Ontvangen artikel blijkt defect of verkeerd

Een product dat direct na aanschaf verkeerd of defect blijkt te zijn, moet binnen acht (8) dagen in zijn originele verpakking terug zijn bij De Paardenverzorger. Neem telefonisch of per e-mail contact met ons op.

De portokosten voor het terugzenden zijn dan voor rekening van De Paardenverzorger. De verzendkosten alsmede het vervangartikel  komt ten laste van De Paardenverzorger.

Transportschade

Aanvaard NOOIT een beschadigd pakket bij ontvangst. In dit geval neemt de postbode het pakket terug in ontvangst en is verplicht het pakket aan De Paardenverzorger te bezorgen. Breng De Paardenverzorger via e-mail onverwijld van de klacht op de hoogte.
Aanvaard u het pakket wel, en de inhoud blijkt beschadigd te zijn, dient u de verpakking te bewaren en onmiddellijk hiervan melding te maken via e-mail.

Algemene Garantie

Op een deel van de producten op deze website geldt een garantietermijn van 2 weken.  De garantie betreft fabriek- en/of materiaalfouten en vervalt als er reparaties door derden zijn verricht, de gebreken zijn ontstaan door oneigenlijk gebruik, het artikel slecht is onderhouden of als er sprake is van nalatigheid. Als bij normaal gebruik, volgens de bestemming van het betreffende product, gebreken optreden, worden deze door De Paardenverzorger kosteloos hersteld. Het kan zijn dat wij u gratis een nieuw onderdeel toesturen, dat wij het product gratis omruilen voor een nieuw exemplaar of voor een vervangend product. Indien wij u met geen van deze alternatieven een bevredigende oplossing kunnen bieden, zullen wij het aanschafbedrag op uw rekening terugstorten. Indien u aanspraak wilt maken op de garantie, verzoeken wij u om even contact met ons op te nemen (telefonisch: 06-22646673 of per email info@depaardenverzorger.nl). 

Betaling

Vooruitbetaling/Overboeking

Als u besteld heeft ontvangt u binnen enkele minuten een bevestigingsorder per e-mail. Hierop staat het totaalbedrag wat u aan ons moet overmaken.Vermeld u bij uw betaling altijd het bestelnummer, betaling zonder bestelnummer kunnen extra vertraging oplopen. Zodra uw betaling binnen is worden de bestelde artikelen binnen 3 a 4 dagen naar u toegestuurd (zie Levertijden). Onze bankgegevens: Rabobank – Bladel no. NL31 RABO 01278 90 602  - voor betalingen vanuit het buitenland: IBAN no. NL31 RABO 0127 8906 02- BIC no. RABONL2U

Bij betaling per bank of giro dient het bedrag binnen 10 dagen op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Online betalen

U kunt op onze site online betalen met Ideal of Misterbank Cash; u rekent hiermee af in uw eigen vertrouwde bankomgeving met de eigen specifieke beveiliging van uw bank. Als u al internetbankiert kunt u eenvoudig uw bestelling online afrekenen bij uw eigen bank (Postbank, ABN AMRO, ING of Rabobank). Wij zullen uw bestelling altijd aanvaarden en uitvoeren. Indien de levertijd onverhoopt langer is dan toegezegd zullen wij contact met u opnemen over eventuele terugstorting van het bedrag op uw rekening. Uiteraard kunt u bij het uitblijven van een levering altijd contact met ons opnemen en verzoeken om het bedrag terug te storten; wij zullen binnen 2 werkdagen gehoor geven aan dit verzoek.

Status van uw bestelling

De status van uw bestelling kan geverifieerd worden aan de hand van het bestelnummer (bijvoorbeeld 4658) op uw online-factuur, die u via e-mail heeft ontvangen bij het plaatsen van uw bestelling. Nadat uw bestelling per e-mail werd bevestigd, ontvangt u kort daarna via e-mail nadere details over de status van uw bestelling.

Productinformatie

In deze online shop zullen wij altijd de laatst beschikbare informatie over een product vermelden. Op grond van nieuwe inzichten, de beschikbaarheid van grondstoffen of aanpassingen in de wetgeving blijven fabrikanten producten verbeteren en aanpassen. Niet altijd worden wij daar direct van op de hoogte gesteld waardoor het voor kan komen dat de informatie op de website af kan wijken van de informatie die u bij of op het product aantreft.

Klachten en problemen

Klanttevredenheid, daar draait het allemaal om bij De Paardenverzorger.nl. Onze klantenservice helpt u dan ook graag verder bij al uw vragen en/of opmerkingen betreffende uw aankoop of ondersteuning bij uw aankoop.
U kan dit doen via:
1. e-mail:  info@depaardenverzorger.nl
2. telefonisch:  +31 6 11 38 77 72

Bereikbaarheid
maandag t/m vrijdag (van 10:00 tot 17:00)

Aansprakelijkheid

De Paardenverzorger aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door u geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van onze verbintenis of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door onze verzekering wordt gedekt. Indien onze verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van hetgeen door ons had moeten worden geleverd, dan wel tot het bedrag dat wij terzake daadwerkelijk op derden verhalen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overschrijding van de leveringstermijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door, of het gevolg is van een gebrek in de van ons gekochte zaken (gevolgschade). Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuist gebruik van de bij ons aangeschafte producten.

Klachten, geschillen en toepasselijk recht

Mocht u ondanks onze zorg klachten hebben over de producten, of over onze dienstverlening, dan verzoeken wij u deze klachten schriftelijk of per email (info@depaardenverzorger.nl) aan ons kenbaar te maken. Wij zullen er alles aan doen om met u tot een passende oplossing te komen. Mochten wij niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wijzen wij u op de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de consumentenbond. Eventuele geschillen in Nederland dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen, of de bevoegde rechter in uw kanton of arrondissement. Op alle met ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Overmacht

De Paardenverzorger heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat De Paardenverzorger gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan www.depaardenverzorger.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.